Sunny Shine -10% на Антивікові продукти - до 31.07

Умови використання сайту

Договір публічної оферти

Згідно з цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншої сторони, далі по тексту разом – Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі – Договір), який адресований необмеженому колу осіб, та який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://naturalica.com.ua/.

Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://naturalica.com.ua/, та Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://naturalica.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.


    1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://naturalica.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто, відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у випадку необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним правом, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного права.

2.  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://naturalica.com.ua/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://naturalica.com.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://naturalica.com.ua/, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

«Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://naturalica.com.ua/ розміщена пропозиція Продавця.

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідала Веб-сайт https://naturalica.com.ua/ та має намір придбати на ньому той чи інший Товар.

«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного міжнародного та українського законодавства, яка є власником чи розповсюджувачем Товару та за допомогою Веб-сайту https://naturalica.com.ua/ має намір його продати.

«Замовлення» – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://naturalica.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим або недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, що виник з вини виробника (Продавця), та після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://naturalica.com.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, яку укладено під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1.  Продавець зобов’язаний:

·         виконувати умови даного Договору;

·         виконувати замовлення Покупця у випадку надходження оплати від Покупця;

·         передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://naturalica.com.ua/, оформленим Замовленням і умовами даного   Договору;

·         перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;

·         повідомити Покупця про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному Договорі.

4.2.  Продавець має право:

·         в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3.  Продавець:

·         Суб'єкт господарювання з числа осіб, які пропонують до придбання на Веб-сайті https://naturalica.com.ua/ Товар за єдиними погодженими правилами, що викладені в даному Договорі публічної оферти.*

    5.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

    5.1.  Покупець зобов’язаний:

·         своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

·         ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://naturalica.com.ua/

·         при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що здійснила його доставку Покупцеві.

5.2.  Покупець має право:

·         оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://naturalica.com.ua/;

·         вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

·         на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

    6.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://naturalica.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “Купити”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону +38 050 3700 050, який вказано у верхньому меню Веб-сайту https://naturalica.com.ua/.

6.2. Строк формування Замовлення складає до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У випадку, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня наступного за вихідним днем.

7.  ЦІНИ, СУМА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://naturalica.com.ua/. Сума Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

        1)    Накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України відповідно до місця здійснення замовлення Товару.

        2)    Кредитною карткою наступних типів:

            ·         Mastercard

            ·         Visa

            ·         Mastercard Electronic

            ·         Visa Electron

            ·         Maestro

        3)    Банківським переказом грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).

        4)    Будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягування додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. Натискання Покупцем на сторінці Веб-сайту https://naturalica.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

   8.  УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та доставки зазначено на відповідних сторінках Веб-сайту https://naturalica.com.ua/.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України чи на територію іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі своєї сторони, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності відповідно до специфікації цього Товару і в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У випадку відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в замовленні, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці кур´єром Компанії-перевізника, Товар повертається в місце відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника вираховується із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, відправленого на e-mail: order@naturalica.com.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті грошові кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними, які вказано в розділі Контакти.

9.  УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до умов розділу «Доставка» Сайту з урахуванням правил та умов перевізника або кур’єра, які діють на території України чи на території іншої країни відповідно до місця отримання Товару.

9.3. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. По можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

9.4. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

10.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У випадку виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах пов'язаних із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі, які стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

11.  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи
карантини, розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором по причині настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, який розташований за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12.  ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень і т.п.).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті http://naturalica.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку особистих персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту http://naturalica.com.ua/.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті номер телефону.

12.3. Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку Покупець має право звернутися до Продавця та написати заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.


УМОВИ  ВИКОРИСТАННЯ  САЙТУ

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Сайт https://www.naturalica.com.ua/ (далі «Naturalica») дозволяє вам переглядати і завантажувати матеріали цього сайту (далі «Сайт») виключно для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання матеріалів Сайту на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Матеріали і послуги цього Сайту надаються «як є» без будь-яких гарантій. Naturalica не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Naturalica в будь-який час, без повідомлення, може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. У випадку старіння матеріалів і послуг на цьому Сайті Naturalica не зобов'язана оновлювати їх. Naturalica ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані.
В результаті реєстрації ви отримуєте логін і пароль, за безпеку яких ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Сайті. У випадку втрати реєстраційних даних ви зобов'язуєтеся повідомити нам про це.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК І КОМЕНТАРІ

Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на Сайті, ви несете відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке ваше повідомлення Naturalica може видаляти без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на свій розсуд. Naturalica не несе відповідальності за будь-яку інформацію розміщену користувачами Сайту.
Протестуйте наші продукти
Замовити пробники
Пробники Organique
Зворотній зв'язок
Станьте нашим партнером
Докладніше
NATURALICA GROUP
команда професіоналів, які захоплені розвитком високоякісної натуральної косметичної продукції на ринку України
Телефон: 050 3700 050  050 3700 050 Каталоги